08.04.2014 Årsmøte

Sted: Nordlysobservatoriet (adresse Prestvannvegen 40)

Tid: 8. april 2014 etter foredrag.

Etter foredraget (se egen aktivitet) begynner årsmøtet. Det blir gjennomgang av årsrapport og regnskap. Det skal velges inn et nytt styremedlem.