Møter og aktiviteter

18.02.12 - 19.02.12 Andelshavertur Skibotn

Fra lørdag 18. februar er det klart for andelshavertur til Skibotn. Alle som har andeler i det nye teleskopet inviteres til å delta, og om mange melder seg på, må noen bo på Feltstasjonen rett nedenfor Toppen. Den ligger ca 300 m unna i luftlinje. De som vil bli med vil fortløpende tildeles senger og rom på Toppen, og først-til-mølla gjelder ved påmelding. Vi har reservert ei hytte på Feltstasjonen, og må gi endelig beskjed om vi faktisk skal ha denne hytta i god tid. Vi må derfor ha tilbakemelding fra interesserte senest 15. januar.

 

Senger på Feltstasjonen koster kr 145,- pr natt dersom men har egen sovepose, og det er et tillegg på kr 55,- pr natt for å leie sengetøy. Vi får også besøk av speidere i løpet av helga, og de ønsker både foredrag, teleskoptitting og sannsynligvis en tur i "planetløypa".

 

Påmeldingsfristen er utløpt.

20.01.12 - 22.01.12 Observasjonstur Skibotn

Helga fra fredag 20. januar vil vi dra til observatoriet i Skibotn for å trene bruk av teleskopet. Vi legger opp observasjonsprogram , og øver for å være forberedt til senere besøk av blant annet speidere. Alle medlemmer som vil kan gjerne være med, og vi må ha oversikt over hvem som ønsker å delta senest 16. januar. Elever fra skolen i Skibotn har meldt interesse for å besøke oss, og vi regner med at noen lærere/foreldre og elever kommer innom på ettermiddags- eller kveldstid.

10.04.12 - NASA/ESA prosjekter

NASA/ESA prosjekter - nåværende og planlagte

Årsmøte avholdes etter foredraget

Ansvarlig: Uavklart

Sted: Nordlysobservatoriet (adresse Prestvannvegen 38)

Tid: 10.april 2012, fra 19:00

Astronomiforeningen har åpne møter, og alle er velkomne!

13.03.12 - 1700-tallets Venuspassasjer i et Nordområdeperspektiv

1700-tallets Venuspassasjer i et Nordområdeperspektiv

Ansvarlig: Per Pippin Aspaas

Sted: Nordlysobservatoriet (adresse Prestvannvegen 38)

Tid: 13.mars 2012, fra 19:00

Selve passasjen finner sted natta 5. – 6. juni og helga før blir det
et historisk seminar om emnet i Tromsø, flere opplysninger kommer
seinere. 
Astronomiforeningen har åpne møter, og alle er velkomne!

Bildet under er en illustrasjon laget av Knut Jørgen Røed Ødegaard.

14.02.12 - Agnes Gundersen

Agnes Gundersen

Ansvarlig: Anne Ekanger og Anne Bruvold. Foredraget holdes av sistnevnte.

Sted: Nordlysobservatoriet (adresse Prestvannvegen 38)

Tid: 14.februar 2012, fra 19:00

Agnes Broch Gundersen var Norges første kvinnelige astronom. Hun tok eksamen i Astronomi Hovedfag i 1921. 
Astronomiforeningen har åpne møter, og alle er velkomne!