Observasjonsloggen

Observasjonslogg for Skibotn-teleskopet.

Oppdateres med jevne og ujevne mellomrom, og gjesteboka på observatoriet er nok den mest etterettelige kilden.