Bli medlem!

5 gode grunner for å bli medlem:

  1. Du kommer i kontakt med andre astronomi-interesserte
  2. Du holder deg orientert om hva som skjer på astronomifronten
  3. Du får tilbud om å være med på observasjonsturer og astroweekender
  4. Du får muligheten til å låne foreningens utstyr
  5. og du trenger ikke ha universitetsutdannelse i astrofysikk

Om medlemskontingent

Betales til:
Bankkonto 4750.07.90160 
Navn - Tromsø Astronomiforening, Nordlysobservatoriet, 9037 Tromsø

Kontingent er kr. 100,- for elever, studenter og pensjonister og kr. 200,- for andre.
Kontingenten gjelder for en sesong, og varer fra høst til vår.